March 25, 2015

Burse

 

Cum ne finanţãm studiile ?

Bursele CROUS : sunt atribuite pe criterii sociale, pentru studenîii inscrişi la nivel Licenţã şi Master. Pentru a cunoaşte care sunt criteriile de acordare a acestor burse, accesaţi pagina urmãtoare : http://www.crous-paris.fr

Cererile se fac online, direct pe site-ul CROUS, prin completarea unui dosar social – Dossier Social Étudiant – în fiecare an între 15 ianuarie şi 30 aprilie. De exemplu, pentru a beneficia de bursa CROUS în anul universitar 2015-2016, dosarul trebuie completat şi trimis la sediul CROUS între 15 ianuarie şi 30 aprilie 2015. Condiţia obligatorie este ca studentul sa demonstreze prin justificative de cazare, facturi de telefon sau de electricitate ca locuieşte în Franţa de la 1 septembrie 2014.

Odatã aprobatã, bursa CROUS este vãrsatã în contul studentului timp de 10 luni, din septembrie pânã în iunie, în funcţie de eşalonul în care se încadreazã.

Aici gãsiţi toate detaliile, în ghidul pentru bursã şi cazare socialã propus de CROUS pentru anul universitar 2015-2016 : http://www.cnous.fr/wp-content/uploads/2013/01/Guide-dse-2014-2015-hdef.pdf

Dasemenea, în fiecare an, Ambasada Franţei în România sprijinã tot mai mulţi studenţi români de a-şi continua studiile în Franţa, prin intermediul Burselor Guvernului Francez. Candidaţii sunt selectaţi în funcţie de excelenţa rezultatelor academice şi de motivarea acestora.

Bursele se adresează studenţilor înscrişi la programe de master şi doctorat:

– Burse de Master 2 pentru studenţii care urmează sau care au validat un Master 1 în Romania, dorind să efectueze un Master 2 în Franţa.

– Burse de Doctorat în co-tutelă pentru studenţii care urmează sau care au validat cinci ani de studii în România sau care sunt în primul an de Doctorat în co-tutelă cu o universitate din Franţa.

Guvernul francez atribuie în fiecare an un numar important de burse. Beneficiarii sunt desemnaţi de cãtre serviciile culturale ale ambasadelor Franţei. Alegerea acestora se face în funcţie de proiecte concrete, care se integreazã în programe de cooperare, stabilite în funcţie de prioritãţile guvernamentale şi sub decizia unor comisii mixte. Durata bursei depinde de programul de învãţãmânt, studii sau stagii de practicã, pe care studentul se angajeazã sa le urmeze. Rezultatele lui la examene, controale în timpul semestrului şi aprecieri din partea profesorilor, antreneazã menţinerea sau suspendarea acestei bursei.

Mai multe informaţii la adresa urmãtoare : http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/

Bursele Eiffel pentru Master şi Doctorat sunt burse de excelenţã oferite studenţilor români printr-un program al Ministerului de Afaceri Externe al Franţei. Aceste burse permit studenţilor strãini sã-şi finanteze o specializare la nivel de master sau o mobilitate de 10 luni în cadrul unei co-tutele, de preferinţã în anul 2 sau 3 de doctorat. Disciplinele în cauzã: Stiinţe, Economie şi Gestiune, Drept şi Ştiinţe Politice. Regulamentul burselor Eiffel pentru acest an universitar poate fi accesat la adresa urmãtoare : http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2015.pdf

Pentru informatii referitoare la alte burse oferite in sprijinul celor care vor sa isi continuie studiile in Franta, nu ezitati sa consultati site-ul Campus France – www.campusfrance.org/fr/